Formularz zgłoszeniowy do projektu

 

Prosimy zainteresowanych uczniów klas IV K, IV G, IV F, IV H o zgłaszanie się do pokoju nr 44 w celu pobrania formularza zgłoszeniowego do  projektu akredytowanego 2022-1-PL01-KA121-VET-000063630 w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1 ,sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Udział w projekcie jest dobrowolny, wypełnienie w/w dokumentu jest obowiązkowe dla osób chętnych do przystąpienia w rekrutacji, która odbędzie się w styczniu 2023 r. Wypełnione formularze prosimy złożyć w pokoju nr 44 do dnia 9 grudnia 2022 r. Przypominamy czterotygodniowy staż zagraniczny odbędzie się w maju 2023 r. w Grecji.

Koordynatorzy projektu: Alicja Klecha, Aneta Paluch

Staż zagraniczny w Rimini –  technik informatyk

Film promujący staż zagraniczny w Rimini –  technik informatyk –projekt: „Mobilna szkoła – trampolina sukcesu” nr: 2020-1-PL01-KA116-078992. Termin stażu: 02.05.2022 r. – 27.05.2022 r.

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik informatyk mieli okazję odbywać staż, który prowadziła SD Consulting Di Simona D`Ambrosio. Na praktykach uczniowie m. in.  poznali normy jakości przy produkcji komputerów osobistych, sporządzali dokumentację techniczną zestawu komputerowego,  instalowali system operacyjny, instalowali i konfigurowali serwer sieciowy, tworzyli aplikację internetową w systemie zarządzania treścią, tworzyli i konfigurowali bazę danych do współpracy z CMS. Wiedza ta niewątpliwie przyczyniła się do jakości zdania egzaminu zawodowego, który czekał ich po powrocie do Polski. Czytaj dalej „Staż zagraniczny w Rimini –  technik informatyk”

#ErasmusDays Dzielimy się wiedzą

Technik informatyk

Technik usług fryzjerskich

#ErasmusDays to najlepsza okazja, aby uczestnicy mobilności mogli podzielić się swoją wiedzą zdobytą podczas czterotygodniowego stażu zagranicznego ze swoimi młodszymi kolegami i koleżankami. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik informatyk mieli okazję odbywać staż, który prowadziła SD Consulting Di Simona D`Ambrosio. Na praktykach poznali normy jakości przy produkcji komputerów osobistych, sporządzali dokumentację techniczną zestawu komputerowego,  instalowali system operacyjny, instalowali i konfigurowali serwer sieciowy, tworzyli aplikację internetową w systemie zarządzania treścią, tworzyli i konfigurowali bazę danych do współpracy z CMS. Wiedza ta niewątpliwie przyczyniła się do jakości zdania egzaminu zawodowego, który czekał ich po powrocie do Polski. Czytaj dalej „#ErasmusDays Dzielimy się wiedzą”

Zgadzam się
Skip to content