Nasz partner

Nasz Obecny Partner

SISTEMA TURISMO s.r.l. jest włoska firmą zajmującą się planowaniem oraz zarządzaniem różnego rodzaju projektów europejskich o charakterze międzynarodowym. Główna siedziba firmy znajduje się w Potenzie (region Basilicata), lecz działalność firmy obejmuje teren całych Włoch, w szczególności region Emilia Romania (Bolonia, Rimini, Cervia, Rawenna) gdzie znajduje się oddział firmy. SISTEMA TURISMO posiada 11-letnie doświadczenie związane z realizacją europejskiego programu edukacyjnego Leonardo da Vinci ? zarówno Programów Mobilności, jak i Projektów Pilotażowych.

Wybór Włoch jako kraju do którego wyjechali nasi uczniowie był nieprzypadkowy. Branża hotelarska we Włoszech jest szeroko rozwinięta. Również lokalizacja, walory turystyczne Wybrzeża Adriatyku gdzie leży miejscowość Rimini spełniają wymagania postawione w celach projektu. Rimini może poszczycić się setkami hoteli, które świadczą najwyższej jakości usługi przez cały rok. Włochy są też dla nas Polaków dobrym przykładem w trosce o ochronę środowiska. Segregowanie odpadów, składowanie odpadów niebezpiecznych i dbałość o środowisko naturalne są od kilku lat przedmiotem zainteresowania władz włoskich. Włochy są trzecim krajem (zaraz po Niemcach i Francji) pod względem recykling zużytych materiałów takich jak papier, czy szkło.

Nasz Poprzedni Partner

W wyborze partnera kierowaliśmy się faktem, że Niemcy są krajem najbardziej odpowiednim dla praktyki uczniów technikum hotelarstwa oraz technikum usług gastronomicznych, ponieważ turyści niemieccy należą do najczęściej odwiedzających Polskę. Należy spodziewać się, że zainteresowanie naszym krajem będzie wzrastać wraz ze wzrostem jakości świadczonych usług turystycznych, a te zależą w dużym stopniu nie tylko od umiejętności sprawnego porozumiewania się w języku turysty, ale także od poznania jego zwyczajów, potrzeb oraz upodobań kulinarnych. Niemcy są też krajem najbardziej odpowiednim dla praktyki uczniów technikum ochrony środowiska. Troska o ochronę przyrody, nowoczesne technologie i olbrzymie nakłady w tej dziedzinie, restrykcyjne stosowanie prawa dotyczącego inwestycji przemysłowych, powszechna edukacja ekologiczna to tylko niektóre z przyczyn dla których Niemcy można uważać za jeden z krajów przodujących w tej dziedzinie. Ośrodek szkoleniowy Bugenhagen Berufsbildungswerk znajdujący się w nadmorskiej miejscowości Timmendorfer Strand oferuje młodzieży bogate zaplecze szkoleniowe (warsztaty, kuchnię, modelowy hotel) umożliwiające nabycie nowych kwalifikacji zawodowych lub podniesienie jakości tych już wcześniej zdobytych w takich dziedzinach, jak: ogrodnictwo, ochrona środowiska, obróbka metalu i drewna, handel detaliczny, usługi gastronomiczne, informatyka i inne. Bugenhagen Berufsbildungswerk oferuje ponadto zakwaterowanie i pełne wyżywienie dla 320 praktykantów odbywających szkolenie oraz możliwość spędzenia czasu wolnego w obiektach przygotowanych przez ośrodek, takich jak: internetcafe, studio muzyczne czy siłownia. Nasz partner jest również doświadczony pod względem projektów międzynarodowych. Do roku 2004 zrealizował 11 projektów w ramach programu Leonardo da Vinci. Nawiązaliśmy współpracę z Bugenhagen Berufsbildungswerk, ponieważ dysponuje on dużym doświadczeniem w zakresie realizacji projektu „staże” oraz oferuje bardzo dobre zaplecze szkoleniowe i program opieki nad praktykantami. Również lokalizacja, jej walory turystyczne i przyrodnicze znakomicie pasują do obszaru praktyk realizowanych w projekcie.

Skip to content