Zakończył się VI Projekt w ramach programu Leonardo Da Vinci

Zakończył się VI Projekt w ramach programu Leonardo Da Vinci

Projekt Włoskie doświadczenie – wartością dodaną procesu kształcenia, a także zwiększeniem mobilności zawodowej uczniów branży hotelarsko- gastronomicznej oraz fryzjerskiej” umożliwił odbycie stażu zagranicznego 30 uczniom Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Częstochowie. Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych udzielonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji uczniowie technikum hotelarskiego, organizacji usług gastronomicznych oraz usług fryzjerskich trenowali swoje umiejętności praktyczne w północnej części Włoch, w miejscowości Rimini. Ponadto uczniowie ukończyli intensywny kurs języka włoskiego na poziomie A1 oraz uczestniczyli w wycieczkach kulturoznawczych do San Marino i Wenecji.
Wszyscy beneficjenci projektu otrzymali certyfikaty poświadczające zdobyte umiejętności w tym między innymi dokument Europass Mobilność poświadczone przez Krajowe Centrum Europass. Jesteśmy pewni, że dzięki temu doświadczeniu uczniowie naszej szkoły staną się atrakcyjniejsi zarówno na krajowym, jak i zagranicznym rynku pracy.

Skip to content