Erasmus+”Mobilna szkoła- trampolina sukcesu”

Staż zawodowy, w ramach projektu Erasmus+”Mobilna szkoła- trampolina sukcesu” 2020-1-PL01-KA116-078992, został właśnie zrealizowany przez ostatnie dwie grupy naszych uczniów technikum. Od 01.05.2022 r ‑ 29.05.2022 r. dwudziestoosobowa grupa z zawodów: technik informatyk i technik usług fryzjerskich, wraz z opiekunami, odbyła praktyki zagraniczne w Rimini we Włoszech. Jest to już 15. projekt realizowany przez naszą szkołę, który umożliwił łącznie 600 uczniom odbycie praktyk zawodowych za granicą. Cieszymy się ogromnie, że dzięki naszemu partnerowi – Sistema Turismo, udało nam się zapewnić uczniom profesjonalnie zorganizowane praktyki i zrealizować główne cele projektu, jakimi było podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów oraz zwiększenie ich mobilności, zarówno na zagranicznym jak i krajowym rynku pracy, poprzez trening praktycznych umiejętności zawodowych oraz kompetencji społecznych. Wszyscy uczestnicy realizujący staże, mieli niecodzienną sposobność poznania kultury i obyczajów Włoch, a także pracy w środowisku międzynarodowym.

Staż zagraniczny to nie tylko praca, lecz również zwiedzanie. Uczniowie odbyli wycieczki do Wenecji i San Marino, które dostarczyły niezapomnianych wrażeń.

Poza doświadczeniem, niesamowitymi wspomnieniami, uczniowie otrzymali również szereg certyfikatów, takich jak dokument Europass Mobilność, certyfikat szkolenia BHP, certyfikat odbycia praktyk oraz kursu języka włoskiego, a także indywidualną ocenę osiągnięć w myśl idei ECVET.

Wszystkie działania w ramach projektów motywują uczniów do nauki, wpływają na ich osiągnięcia z zakresu nauki zawodu, przekonują do intensywnego kształcenia umiejętności językowych oraz pokazują, jak może wyglądać ich przyszłość zawodowa i osobista, jeśli poprzez lepsze wyniki w nauce osiągną lepszy wynik na egzaminie zawodowym. Dlatego też Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie kontynuuje działania, poprzez dalsze pozyskiwanie  dofinansowań z funduszów unijnych na mobilności edukacyjne, związane z kształceniem zawodowym, szkoleniami  oraz działaniami  poszerzającymi  programy kształcenia zawodowego, a także zajęciami pogłębiającymi  wiedzę w określonej dziedzinie kształcenia. Szkoła pozyskała Akredytację Erasmus+ w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe na lata 2021-2027, która zapewni środki na realizację projektów Erasmus+ przez kolejne 7 lat.

Zgadzam się
Skip to content