Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji kandydatów do akredytowanego projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET-000063630 w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa: Kształcenie i szkolenia zawodowe

ZSTiO Erasmus Regulamin rekrutacji Portugalia

Skip to content