Job shadowing- Portugalia 2023

Job shadowing Portugalia 2023 - zdjęcie nr 6

W dniach od 2  do 9 czerwca 2023r. trójka nauczycieli uczących przedmiotów zawodowych z naszej szkoły uczestniczyła w programie „job shadowing”, realizowanym ze środków Unii Europejskiej Erasmus+ w portugalskiej Bradze.   Wyjazd do Portugalii odbył się w ramach projektu akredytowanego 2022-1-PL01-KA121-VET-000063630, akcja kluczowa 1, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

W tegorocznej edycji programu uczestniczyli:  nauczyciel zawodu technik hotelarstwa, Pani Beata Hamara, nauczyciel zawodu technik informatyk, Pan Przemysław Palutek oraz nauczyciel języka angielskiego zawodowego w zawodzie technik hotelarstwa, Pani Małgorzata Gruca. Nauczyciele mieli możliwość poznania specyfiki nauczania zawodu w Portugalii poprzez obserwację portugalskich nauczycieli zawodu. Podczas pobytu był czas na wymianę doświadczeń, rozmowę z ekspertami w dziedzinie kształcenia zawodowego, wspólne szukanie rozwiązań, celem polepszenia własnego warsztatu pracy. Był to czas bardzo intensywny,  ubogacający warsztat pracy  nauczyciela zawodu, a także umożliwiający rozwój osobisty poprzez nabywanie nowych kompetencji i umiejętności.

Na długo pozostaną w naszej pamięci wspomnienia z w Portugalii, a nabyte tam umiejętności dalej będziemy rozwijać na gruncie naszej szkoły.

Skip to content